MeetingSphere podrška

MeetingSphere podrška

 

 

Obuka

 

CCG nudi obuku korisnicima za rad u MeetingSphere u mnogim područijma primjene, kao što su:

  • upravljanje rizicima
  • upravljanje promjenama
  • razvoj udruženja
  • upravljanje dobavljača
  • razvoj vrijednosti i drugi.

 

Naši obuke mogu da budu vođene na dogovorenim lokacijama, ali i online.

 

Kursevi su dizajnirani prema različitim nivoima upotrebe i potrebnih vještina. Naš cilj je da se svaka osoba, bez obzira na prethodno iskustvo rada u MeetingSpher,e razvija kao korisnik koliko god je to moguće ili koliko to ona želi.

 

Basic MeetingSphere

Basic MeetingSphere predstavlja početni ili osnovni kurs u radi i upravljanju MeetingSphere procesima. Kurs se zasniva na prenosu i pokretanju osnovnih/tradicionalnih aktivnosti kao što je Brainstorming, zatim kreiranje i sopstvenih sjednica, radionica i aktivnosti u MeetingSphere, efektivnost procesa i njihova implementacija.

 

Advanced MeetingSphere

Edukacija o meetingSphere naprednim podešavanjima i novim alatkama kao što su Sticky Points.

Kreiranje kompleksnijih procesa kao što je Tach Jam, odnosno učimo Vas kako da implementirate proces inovacije unutar svoje organizacije u kombinaciji sa radnim osobljem, sa cijljem stvaranja jedinstvenog sistema.

 

Proffesional MeetingSphere

Kurs namijenjen profesionalcima iz raznih oblasti. menadžmenta rizika, razvoj poslovanja, razvojnim programima itd. gdje Vas učimo kako dakreirate i implemntirate povezane radne sjednice u MeetingSphere.

 

Podrška

 

Pored MeetingSphere kurseva, našim klijentima nudimo i dodatnu podršku u radu MeetingSphere. To se odnosi na uslugu dodatnih kurseva te podršku u radu kreiranja sjednica, radionica, procesa.

Sve sa ciljem zadovoljenja posebnih potreba naših klijenata.

 

 

Šabloni toka

 

CCG pruža i usluge kreiranja Šablona poslovnih procesa za svoje klijente. Svojim znanjem i iskustvom iz različitih oblasti nudimo Vam mogućnost da za Vas kreiramo procese, koji odgovaraju posebnim potrebama kako bi Vaši poslovni procesi bili što efikasniji i produktivniji.

Bolji sastanci. Bolji rezultati.

 

 

 

 
 
 

Copyright © All Rights Reserved - 2009. - 2016. CCG Europe AB

MeetingSphere - Bolji sastanci. Bolji rezultati.

any width × any height

Newsletters - Clever Collaboration Group|BiH
* označava obavezna
Email Marketing Powered by MailChimp

Kontakt:

+ 387 51 461 215

+ 387 65 917 525

info@meetingsphere.it

srdjan.vucic@meetingsphere.it

CCG BiH-Facebook
CCG BiH - LinkedIn
CCG BiH - YouTube