MeetingSphere

Šta je MeetingSphere?

 

MeetingSphere je specijalizovana Online alatka za organizaciju i vođenje sastanaka EMS (Electronic Meeting System), ili GDSS (Group Decision Support System) dizajniran da:

 

 • Aktivno angažuje učesnike u sastancima
 • (licem u lice, online ili hibridni)
 • Obezbijedi neograničen broj učesnika
 • Obezbijedi neograničen broj sastanaka
 • Generiše veći obim inputa
 • Omogućava ljudima da kažu
 • ono što im je zaista na umu (ANONIMNO)
 • Podržava online timsku saradnju
 • (sinhronizovanu i asinhronizovanu)
 • Štedi vrijeme i eliminiše nepotreban rad,
 • administraciju i poslovna putovanja
 • Donosi transparentnost i realnije
 • “polaganje računa” procesu donošenja odluka
 • Konkretan rad u stvarnom vremenu

 

MeetingSphere je softverska alatka koja radikalno povećava efikasnost sastanaka, bez obzira o kakvoj se vrsti sastanaka radi. Anonimni i simultani inputi omogućavaju učesnicima da kažu šta zaista misle i mogu biti sigurni da će njihovo mišljenje doprijeti do drugih. Zabilježeni inputi mogu biti predmet dalje diskusije, glasanja ili rangiranja te organizovani u teme. Dodjela zadataka i prioritetnih aktivnosti može biti praćena. Dokumentovanje je automatizovano, kompletno i nepristrasno.

 

MeetingSphere pomaže organizacijama da sprovode produktivnije i efikasnije sastanke.

 

Bolji sastanci. Bolji rezultati.

 

 

 

Kontaktirajte nas...

 
 
 

Copyright © All Rights Reserved - 2009. - 2016. CCG Europe AB

MeetingSphere - Bolji sastanci. Bolji rezultati.

any width × any height

Newsletters - Clever Collaboration Group|BiH
* označava obavezna
Email Marketing Powered by MailChimp

Kontakt:

+ 387 51 461 215

+ 387 65 917 525

info@meetingsphere.it

srdjan.vucic@meetingsphere.it

CCG BiH-Facebook
CCG BiH - LinkedIn
CCG BiH - YouTube