Prezentacija

Prezentacija

 

Angažujte prezentacije sa direktnim povratnim informacijama.

MeetingSphere alatka kreirana da olakša vođenje prezentacija, te da u isto vrijeme osigura dobijanje povratnih informacija ostalih učenika i njihovih stavova i mišljenja na prezentovanu temu. Svačiji glas i mišljenje biva saslušano, učesnici ostaju angažovani, a njihovi komentari mogu biti napisani anonimno, u sklopu grupe kojoj pripadaju ili njihovim imenom.

Svi komentari mogu biti preneseni u druge alatke i koristiti se za dalje procesuiranje.

Izvještaji se automatski kreiraju i sadrže sve komentare koje su učesnici iznijeli tokom svog rada za vrijeme sjednice. Učesnici su prijavljeni putem e-mail-a.

MeetingSphere omogućava da direktno pristupite prezentacijama (BILO KO. BILO GDJE. BILO KADA.) i ono što je najbolje od svega, kada se prezentacija završi, biva sačuvana u izvještaju sa svim svojim sadržajem (tekstom, slikama i komentarima učesnika). Jedan dodir mišem i sve ovo se nalazi u Vašem poštanskom sadučetu!

Praktično, brzo, bilježi kompletan dijalog unutar grupe.

 

 

 

Nikada nije bilo laše voditi prezentacije online. Sve što trebate uraditi jeste sačuvati prezentaciju u PDF formatu i snimiti je u MeetingSphere. Kao fasilitator, Vi odlučujete o načinu kretanja i pregleda sadržaja. Vi odlučujete kome je dostupan određeni sadržaj i odobravate njegovo skidanje i dalje korištene.

Proces menadžeri mogu biti sigurni da su svi fokusirani na isti sadržaj.

 

MeetingSphere vs. Tradicionalni Screen Sharing (dijeljenje ekrana).

 

Hvatanje zabilješki ili komentara u tradicionalnom Screen Sharing moguće je jedino korištenjem dodatnih alatki namijenjenih obradi teksta ili sa chat mogućnostima, što otežava rad i stvara dodatne komplikacije u povezivanju svih zabilješki i komentara u jedan konačni izvještaj.

U MeetingSphere, svi komentari su automatski vezani za slike i slajdove, svi mogu učestvovati i pisati šta zaista misle o određenoj temi. Sve je skladno i automatski povezano u jedan završni izvještaj, koji odmah nakon završetka sastanka ili sjednice, možete proslijediti ostalim učesnicima na njihov e-mail.

Čak i Vaše kolege koje su u pokretu ili koje rade iz kućnih kancelarija, koje tada obično imaju pristup računarima, mogu efektivno raditi sa Vama i biti učesnici prezentacija bez da moraju koristiti više različitih alatki.

Upotreba MeetingSphere Prezentacija

 

  • uvodna prezentacija nakon koje slijedi Brainstorm
  • prikupljanje povratnih informacija od Vašeg projekt tima
  • pružite svojim studentima mogućnost da komentarišu materijal i plan kursa koji pohađaju
  • neka Vaši potencijalni kupci i klijenti vide i prokomentarišu materijal koji je u razvoju, bez da im šaljete elektronske prijedloge, koji mogu biti shvaćeni kao gotov proizvod ili usluga

Uvjerite se lično u jednostavnost korištenja MeetingSphere Prezentacije.

 

Isprobajte već danas, besplatno.

 

Instant Prezentacija

Pokrenite online prezentaciju kroz 3 brza koraka i MeetingSphere će Vam omogućiti da dobijete različite poglede i komentare na temu prezentacije, koji će biti automatski sačuvani kao zabilješke sa sastanka ili sjednice.

 
 
 

Copyright © All Rights Reserved - 2009. - 2016. CCG Europe AB

MeetingSphere - Bolji sastanci. Bolji rezultati.

any width × any height

Newsletters - Clever Collaboration Group|BiH
* označava obavezna
Email Marketing Powered by MailChimp

Kontakt:

+ 387 51 461 215

+ 387 65 917 525

info@meetingsphere.it

srdjan.vucic@meetingsphere.it

CCG BiH-Facebook
CCG BiH - LinkedIn
CCG BiH - YouTube