Početna

Sad ili nikad

 

Najčešća prepreka ka efikasnoj saradnji često predstavlja kultura i način vođenja sastanaka unutar organizacija. Mnogi ljudi ostaju zarobljeni u beskonačnom krugu sastanaka koji iscrpljuju i rijetko dovode do stvaranja produktivnih vrijednosti.

 

Da li ste spremni da održite sastanak, kakav niste imali do sada..?

 

Nalazimo se usred paradigme, gdje vladaju organizacije koje su sposobne da se više prilagode i koje su fleksibilne: a to su oni koji djeluju, a ne reaguju, odnosno koji prelaze sa riječi na djela, BRZO. Efikasno upravljanje intelektualnim resursima i inovativnim sposobnostima će biti definitivni faktor za uspjeh. Ukoliko ste u mogućnosti kultivisati i iskoristiti sposobnosti i talente drugih, bićete pobjednik.

 

U situacijama kada unutar organizacija dolazi do smjene starijih generacija koje žele uživati u miru i penzionerskom životu, rigidni sistemi upravljanja bivaju zamijenjeni novim sistemima komunikacije i alatima koji nam pružaju potpuno nove mogućnosti za efikasnija i stimulativnija rješenja saradnje , kako unutar organizacije, tako i za pojedinca.

 

Mi ćemo Vam pomoći da analizirate, pojednostavite i transformišete način na koji radite zajedno.

 

To što ste ovde je dobar prvi korak...

 

Dobrodošli!

 

Amazon Web Services

Šta je MeetingSphere?

 

MeetingSphere je specijalizovana Online alatka za organizaciju i vođenje sastanaka EMS (Electronic Meeting System), ili GDSS (Group Decision Support System) dizajniran da:

  • Aktivno angažuje učesnike u sastancima (licem u lice, online ili hibridni)
  • Obezbijedi neograničen broj učesnika
  • Obezbijedi neograničen broj sastanaka
  • Generiše veći obim inputa
  • Omogućava ljudima da kažu ono što im je zaista na umu (ANONIMNO)
  • Podržava online timsku saradnju (sinhronizovanu i asinhronizovanu)
  • Štedi vrijeme i eliminiše nepotreban rad, administraciju i poslovna putovanja
  • Donosi transparentnost i realnije “polaganje računa” procesu donošenja odluka
  • Konkretan rad u stvarnom vremenu

 

Copyright © All Rights Reserved - 2009. - 2016. CCG Europe AB

MeetingSphere - Bolji sastanci. Bolji rezultati.

any width × any height

Newsletters - Clever Collaboration Group|BiH
* označava obavezna
Email Marketing Powered by MailChimp

Kontakt:

+ 387 51 461 215

+ 387 65 917 525

info@meetingsphere.it

srdjan.vucic@meetingsphere.it

CCG BiH-Facebook
CCG BiH - LinkedIn
CCG BiH - YouTube